Utilizarea telecomenzii cateva sfaturi utile   care va poate ajuta sa intelegeti functiile principale la majoritatea telecomenzilor sunt descrise mai jos.

Utilizarea telecomenzii

Puteţi utiliza multe dintre caracteristicile televizorului folosind butoanele (Sus) / (Jos) / (Stânga) / (Dreapta)

Forma şi butoanele telecomenzii variază în funcţie de model

Utilizaţi butoanele (Sus), (Jos), (Stânga) și (Dreapta) pentru a „focaliza” pe elementul dorit.

Apăsați pe centrul butonului OK (Introducere) pentru a selecta elementul asupra căruia se focalizează la momentul respectiv.

Pentru a reveni la meniul anterior apăsați pe butonul BACK. Sau Exit

Telecomanda , precum şi dispunerea butoanelor şi denumirile de butoane, variază în funcţie de model.

STB – porniți modul de așteptare.

∧P∨ – comutarea consecutivă a canalelor.

PAGE – paginarea listelor deschise.

NICAM/A2 – Buton de selectare a modului NICAM/A2.

AUTO – Activați setarea automată a emisiunii TV.

Source (Selectare sursă de intrare)

În modul TV: Afişaţi şi selectaţi sursa de intrare.
În modul Text: Păstraţi pagina curentă.

(Microfon) la telecomenzile care au aceata functie

Vorbiţi cu Asistent Google sau căutaţi vocal diverse conţinuturi. Asistent Google nu este disponibil în anumite limbi şi ţări.

ASPECT – Selectați raportul de aspect al ecranului televizorului.

LISTĂ – deschideți întreaga listă de canale TV.

Porniţi sau opriţi televizorul (mod de aşteptare).

RECENT – buton pentru afișarea acțiunilor anterioare.

DIGITAL/ANALOG

Comutaţi între modul digital şi modul analogic.

EPG – deschiderea ghidului TV

TV/RADIO

i la GRUNDIG face menu

Comutaţi între transmisie TV şi RADIO.

REPEAT – Folosit pentru a comuta la modul de redare repetată.

SMART – buton pentru a accesa panoul de pornire al SMART TV

EXT.BOX MENU

Afişaţi meniul dispozitivului de decodare extern conectat (cu transmisie prin cablu/satelit).

 • Pentru modelele cu IR Blaster în dotare, conectaţi şi configuraţi IR Blaster.
 • Este posibil ca meniul dispozitivului de decodare extern să fie afişat pentru anumite dispozitive compatibile CEC conectate prin HDMI dacă IR Blaster nu este furnizat/conectat.

Butoane numerice

Utilizaţi butoanele 0-9 pentru a selecta canale digitale si analogice .

(Afişare informaţii/Text)

Afişaţi informaţii.

Butoane dreapta, stânga, sus, jos – deplasați-vă succesiv prin meniu în direcția dorită.

OK – buton pentru a confirma introducerea parametrilor.

ÎNAPOI – reveniți la nivelul anterior al meniului deschis.

AD – tasta pentru a activa funcțiile de descriere audio.

S-MODE  pentru a selecta sunetul

T.SHIFT – buton pentru a porni funcția de decalare a timpului.

Setari sau Menu deschide meniul principal de setări

FAV.  Pentru a vedea canale adaugate  la favorite .

FAV – acces la canalele favorite

TV / RADIO – buton de comutare a modului

Spațiu – Introduceți un spațiu utilizând tastatura de pe ecran

Q.VIEW ( BACK)– buton pentru a reveni la programul care a fost vizualizat mai devreme.

3D – Activați sau dezactivați modul 3D

SLEEP – activarea temporizatorului, după care televizorul se oprește de la sine.

P.MODE – tasta de selectare a modului imagine.

S.MODE/LANG Selectarea modului de sunet, teatru, știri, utilizator și muzică.

EXIT

Reveniţi la ecranul anterior sau părăsiţi meniul. Atunci când este disponibil un serviciu de tip aplicaţie interactivă, apăsaţi pentru a părăsi serviciul.

(Text)

Afişaţi informaţii sub formă de text.

GHID – buton pentru afișarea ghidului de programe.

TITLE LIST

Afişaţi lista cu titluri.

Asistent GOOGLE/Microfon – O tastă pentru utilizarea funcției Asistent Google și căutarea vocală. Această opțiune este disponibilă numai în anumite regiuni și anumite limbi.

SINC MENU este cheia pentru afișarea meniului

FREEZE – este folosit pentru a îngheța imaginea.

Prime Video este o cheie pentru a accesa serviciul online  .

Rakuten tv  este o cheie pentru a accesa serviciul online  .

Această funcție este disponibilă numai în anumite regiuni.

APLICAȚIILE MELE – Afișează aplicațiile disponibile.

AUDIO – tasta pentru a schimba limba programului vizionat.

Google Play

Accesaţi serviciul online „Google Play”.

NETFLIX (Numai pentru un număr limitat de regiuni/ţări/modele de televizoare)

Accesaţi serviciul online „Netflix”.

Butoane colorate

Executaţi funcţia corespunzătoare în momentul respectiv.

LIVE MENU buton pentru afișarea listelor de canale recomandate.

ACTION MENU

Afişaţi Setări rapide. Pentru detalii, consultaţi pagina

Utilizarea telecomenzii

GUIDE

Afişaţi ghidul de programe digitale. Pentru detalii, consultaţi manualul televizorului

APPS

Accesaţi diverse servicii şi aplicaţii.

BACK

Reveniţi la ecranul anterior.

HOME

Afişaţi meniul principal al televizorului.

+/- (Volum)

Reglaţi volumul.

(Salt)

Faceţi salturi înainte şi înapoi între două canale sau surse de intrare. Televizorul alternează între canalul sau sursa de intrare actual(ă)

şi ultimul canal sau ultima sursă de intrare selectat(ă).

(Oprire sonor) Mute

Dezactivaţi sunetul. Apăsaţi din nou pentru a restabili sunetul.

PROG +/- (Canal)

În modul TV: Selectaţi canalul.
În modul Text: Selectaţi pagina (Următoare) sau (Anterioară).

AUDIO

Modificaţi limba pentru programul în curs de vizualizare.

(Derulare rapidă înapoi) / (Redare) / (Derulare rapidă înainte) / (Căutare anterioară) / (Pauză) / (Căutare următoare) / (Oprire)

Operați conţinutul media pe televizor şi dispozitivul compatibil.

Utilizarea telecomenzii

Setare subtitrare

Activaţi sau dezactivaţi subtitrările (atunci când această caracteristică este disponibilă).

HELP

Afişaţi meniul de asistenţă. Ghidul de asistenţă poate fi accesat de aici.

REC

Înregistraţi programul actual folosind funcţia de înregistrare HDD USB.

EXIT – buton pentru a închide ferestrele deschise pe ecran și a reveni la vizionarea televizorului.

EXT.BOX MENU

Afişaţi meniul dispozitivului de decodare extern conectat (cu transmisie prin cablu/satelit).

 • Pentru modelele cu IR Blaster în dotare, conectaţi şi configuraţi IR Blaster.
 • Este posibil ca meniul dispozitivului de decodare extern să fie afişat pentru anumite dispozitive compatibile CEC conectate prin HDMI dacă IR Blaster nu este furnizat/conectat.

TITLE LIST

TEXT/T.OPT/TTX – taste pentru lucrul cu teletext.

INDEX – mergeți la pagina principală de teletext.

Taste colorate – acces la funcțiile speciale din meniu.

Display – afișarea informațiilor curente despre starea receptorului TV: numărul canalului activat, frecvența acestuia, nivelul volumului etc.

LIVE TV – revenirea la transmisia live.

REC / * – începe înregistrarea, afișează meniul de înregistrare.

REC.M – afișarea unei liste de emisiuni TV înregistrate.

Porniți/opriți.

Telecomanda nu funcţionează.

Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a televizorului

 • Apăsaţi butonul de alimentare a televizorului pentru a determina dacă problema este sau nu la telecomandă.
 • Pentru amplasarea butonului de alimentare, consultaţi Ghid de referinţă furnizat împreună cu televizorul.
 • Apăsaţi butoanele de la telecomanda si indreptati-o spre camera la telefon, laptop , calculator pe camerele de supraveghere  si se vede ledul  palpaind ( pe Mobil Apple iPhone nu arata ledul daca palpaie  ). daca nu se vede ledul palpaind inseamna ca telecomanda e defecta  sau e telecomanda Wireless in cazul televizoarelor Sharp .
  Verificați funcţionarea corespunzătoare a telecomenzii
 • Îndreptaţi telecomanda spre senzorul aferent, situat în partea din faţă a televizorului.
 • Nu aşezaţi obstacole în zona senzorului telecomenzii.
 • Lumina fluorescentă poate afecta funcţionarea telecomenzii; încercaţi să opriţi orice sursă de lumină fluorescentă.
 • Verificaţi dacă orientarea fiecărei baterii corespunde simbolurilor pozitiv (+) şi negativ (-) din compartimentul bateriei.
 • Energia bateriilor poate fi scăzută. Îndepărtaţi capacul telecomenzii şi înlocuiţi bateriile cu unele noi.
 • Telecomenzile cu buton pentru microfon sunt conectate la televizor prin Bluetooth.
 • Pot apărea interferenţe radio în următoarele situaţii, cauzând probleme cum ar fi funcţionarea necorespunzătoare a microfonului sau telecomenzii deoarece undele radio Bluetooth utilizează aceeaşi frecvenţă ca undele radio emise de cuptoarele cu microunde şi reţelele LAN wireless (IEEE802.11b/g/n).
  • Există persoane sau obstacole (cum ar fi obiecte din metal sau pereţi) între televizor şi telecomandă.
  • Este utilizat un cuptor cu microunde în apropiere
  • Există un punct de acces LAN wireless în apropiere
  • Televizorul şi telecomanda nu sunt asociate
  • Utilizarea telecomenzii

În aceste cazuri, încercaţi următoarele soluţii.

 • Utilizaţi telecomanda mai aproape de televizor
 • Îndepărtaţi obstacolele dintre televizor şi telecomandă
 • Utilizaţi telecomanda atunci când nu este utilizat cuptorul cu microunde
 • Opriţi celelalte dispozitive Bluetooth
 • Verificaţi setarea Bluetooth a televizorului, opriţi şi porniţi televizorul
  Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi următoarele în ordine.
  Dacă opţiunea [Setări] — [Telecomenzi și accesorii] — [Setări Bluetooth] — [Bluetooth] este dezactivată, activaţi-o. Dacă este activată, dezactivaţi-o şi apoi reactivaţi-o.
 • Montaţi punctele de acces LAN wireless şi sursa microundelor la cel puţin 10 m distanţă faţă de televizor
 • Dacă banda de 5 GHz (IEEE802.11a) este disponibilă în reţeaua LAN wireless, conectaţi-vă la banda de 5 GHz
 • Asociaţi din nou telecomanda
  Apăsaţi pe butonul HOME şi selectaţi următoarele elemente în ordine.
  [Setări] — [Telecomenzi și accesorii] — [Telecomandă] — [Conectare prin Bluetooth] — [Conectați o telecomandă nouă] — urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a reconecta telecomanda.
  Dacă nu puteţi utiliza televizorul cu telecomanda furnizată, selectaţi opţiunile de mai sus în ordine până ajungeţi la [Conectați o telecomandă nouă] folosind o altă telecomandă de televizor Sony, apoi încercaţi să vă reconectaţi la telecomanda furnizată.
 • În funcţie de modelul dvs., o telecomandă cu Bluetooth este furnizată şi este deja asociată cu televizorul. La momentul livrării, telecomanda asociată furnizată nu poate fi utilizată pentru operarea altor televizoare. Când verificaţi funcţionarea telecomenzii, utilizaţi cu televizorul cu care a fost furnizată telecomanda.

Resetaţi telecomanda

Dacă telecomanda nu funcţionează corect din cauza contactului necorespunzător al bateriei sau al electricităţii statice, problema poate fi remediată prin resetarea telecomenzii.

 1. Scoateţi bateriile din telecomandă.
 2. Apăsaţi butonul de alimentare de la telecomandă timp de trei secunde.
 3. Instalaţi baterii noi la telecomandă.

Dacă problema persistă, consultaţi paginile

Notă

 • La deconectarea şi reconectarea televizorului la sursa de alimentare electrică, este posibil ca televizorul să nu fie capabil să pornească pentru un timp, chiar dacă apăsaţi pe butonul de alimentare al telecomenzii sau al televizorului. Acest lucru se datorează faptului că este nevoie de timp pentru iniţializarea sistemului.
 • Aşteptaţi circa 10 – 20 de secunde, apoi încercaţi din nou.

Utilizarea telecomenzii  sper ca v-am ajutat  si va asteptam si cu alte sfaturi utile.